Til den kristne hyrde

Til den kristne hyrde

 

 

Til den kristne Hyrde

En kristens tanker og råd av Geir Johnsen

 

Hva bør forkynnes og praktiseres i de kristne forsamlinger og menigheter.

Dette tema er mye diskutert i iblant kristne i dag.

Jeg har snart vært ett Guds barn snart i elleve år og dette alvorlige temaet har opptatt meg i en stund, jeg tror Gud har lagt meg på hjertet til formidle disse tanker i dette skrivet.

 

Punkt 1.

Kjernen i den kristne tro.

Nåden eller rettferdiggjørelse ved tro alene. Rom 4:3, Rom  5:1 .

Gud sendte sin elskede Sønn for å dø i vårt sted. Jes 53:6

Dette herlige budskap kan aldri forkynnes for ofte. Halleluja.

 

Punkt 2.

Lydighet til Herren.

Som Jesus var lydig til døden på korset Fil 2:8 , i takknemlighet skal vi lydige imot ham.

I tro var Abraham lydig imot Herren da ble kalt. Heb 11:8

Lydighet er bedre enn offer. 1 Sam 15:22

Lydighet til Herren er meget viktig i forkynnelsen.

 

 

Punkt 3.

Kjærlighet til Gud og mennesker.

Kjærligheten er det største Gud har gitt oss. Han oppfordrer oss til å jage etter den. 1 Kor 14:1

Og bli i den Joh 15:9. Kjærligheten er en av Åndens frukter Gal 5:22

Gud oppfordrer oss til å elske ham av hele vårt hjerte 5 Mos 6:5. Og elske våre fiender Mat 5:44

Gud Fader elsker oss og har vist det ved å ofre Jesus på korset. Den ultimate kjærlighetshandling.

 

Punkt 4.

Bibelen er sann.

Hele skriften er gitt oss av Gud og den er sann. 2 Tim 3.16

Straffen ved å utvanne Guds ord til oss er meget alvorlig Åpn 22.18

Det er av den ytterste viktighet og ta vare på en hel Bibel.

 

Punkt 5.

Jødene er Guds utvalgte folk

Gud har ikke forkastet sitt folk. Rom 11:1

Israel skal bli frelst. Rom 11:26 , Jes 59:20-21

Gud har ikke forlatt sitt folk

 

Punkt 6.

Misjon bør forkynnes og praktiseres

Jesus befaler oss til å gå ut med sitt evangelium. Mar 16:15-18

Evangeliet skal gis til alle folkeslag Mar 13:11

Vi bør dele evangeliet med vår neste.

 

 

Punkt 7

Omvendelse

Vil trenger alle og omvende oss dette gjelder alle de som ikke kjenner Jesus. Og vi som kjenner ham trenger og vende om i fra vår synd og kjødelighet.

Syndere vil omvende seg. Sal 51:15

Herren har tålmodighet med oss og vil at vi alle skal komme til omvendelse. 2 Pet 2:9

Gud vil at vi skal omvende oss og bli som barn Mat 18:13

 

Punkt 8

Advarsel imot falske profeter

Vokt dere for de falske profeter Mat 7:15

De vil opptre med vranglære 2 Pet 2:1

De er mange i antall og vil føre mange vill Mat 24:11

 

Punkt 9

Nådegaver

Nådegaver er noe av det flotteste Gud har gitt oss og han vil at vi skal kjenne til dem 1 Kor 12:1

Han vil at vi skal strebe etter dem 1 Kor 12:31

Alle nådegaver er virksom ved den samme ånd 1 Kor 12:11