Hva vil det si å være en kristen?

 

Ordet kristen betyr en som følger etter Kristus, en som tror at han er den han sa han var.

Det å bli kristen er gratis, og du kan ikke fortjene det ved å gjøre noe spesielt eller oppføre deg på en bestemt måte.

 

Bibelen sier:

”For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.” – Romerne 10:9 – 10

 

Det er viktig å vite at frelse ikke handler om hva vi gjør eller hva noen syns om oss. Det handler om din tro på Jesus og at Han døde for deg og tok straffen som vi fortjente. Når du tar imot Hans tilgivelse så ser Gud på deg som hundre prosent perfekt. Du trenger ikke å streve etter å bli godkjent, Gud ser ikke på deg som en synder lenger. Å være kristen er en gave man ikke kan fortjene, bare ta imot. Det kalles for nåde. Bare din egen vilje kan endre på det faktum at du har blitt Guds barn.

 

Forbryteren på korset

Lukas 23, 32-43

 

Tenk etter…

  • Hva tror dere forbryteren mente selv at han fortjente for det han hadde gjort?
  • Hva tror dere andre folk mente han fortjente?  
  • Hvorfor tror dere Jesus sa til ham at han skulle til Paradis?

 

Jesus ble korsfestet sammen med to andre. Den ene snakket nedsettende om Jesus. Den andre trodde ikke selv at han var bra nok for Gud, men gjennom det han uttrykte, viste han at han trodde at Jesus var den han sa at han var.

Forbryteren følte seg ikke som en kristen. Ingen andre så på ham som en kristen. Han visste – og samfunnet visste at han fortjente å dø. Den dagen Jesus tok ham med til himmelen.

Alle som vil tro på Jesus Kristus, er kristne.

 

 

 

Dette sier bibelen om hvordan man kan bli en kristen

 

Johannes 14:6

Jesus sier: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.”

 

Apostlenes gjerninger 4:12

Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.

 

Efeserne 2:7-9

Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.

 

1 Johannes brev 2:2

Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.

 

Johannes 1:12

Men alle som tok imot ham,· dem ga han rett til å bli Guds barn,· de som tror på hans navn.

 

Romerne 10:9

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.

 

Åpenbaringen 3:20

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.

 

Johannes 3:16-18

For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

 

 

Bønn man kan be hvis man vil bli kristen:

Kjære Gud, her er jeg. Takk for at du skapte meg.

Kjære Jesus, min Frelser, takk for at du døde på korset for meg slik at jeg kan få tilgivelse for mine synder. Jeg vil at du skal være Herre i mitt liv. Kom inn i mitt hjerte Jesus. Frels meg og vis meg at du fins. Amen

 

Kopiert ifra Spydeberg Kirkes hjemmeside