Fredrik Franson

 

Født: 17. juni 1852, i den svenske gruvebyen Pershyttan i Nora kommune i Örebro län, i landskapet Västmanland.
Døde: 2. august 1908, Colorado, USA. Hans døde kropp ble senere flyttet til Chicago i Franson Memorial Building.

Fredrik forlot Sverige og kom til USA i 1869 der hans to brødre oppholdt seg, Frans og Eric. Fredrik reiste dit med sine foreldre, sin bror August og sin halv-søster Anna. De bosatte seg i Saunders County, Nebraska.

I 1875 ble han med I en liten baptistmenighet nær sitt hjem i Nebraska, og der ble han også døpt. Snart talte han i møter og begynte å reise. I 1890 stiftet han the Scandinavian Alliance Mission i Chicago. Senere skiftet organisasjonen navn til The Evangelical Alliance Mission, og i dag heter den TEAM. Bakgrunnen for hans kall og engasjement for å utruste og sende misjonærer, var misjonspioneren Hudson Taylors utrop for å sende tusen misjonærer til Kina.  

Franson reiste etter hvert i mange land som vekkelsesforkynner, og han ivret å arbeide sammen med kristne på tvers av menigheter og trossamfunn. Hans motto lød: "Foward 'Till Upward".

Franson kom til Norge
Fredrik Franson er den enkeltpersonen som fikk størst betydning for selve dannelsen av Misjonsforbundet. Han kom til Norge via Sverige, som hadde en langt mer restriktiv lovgivning når det gjaldt dissentermenigheter enn Norge. Franson ønsket derfor en løsning med misjonsmenigheter og foreninger. De mennesker som ønsket å slutte seg til Det Norske Misjonsforbunds arbeid, kunne selv velge om de ville melde seg ut av statskirken, eller om de fortsatt ville stå som medlemmer i denne.

Dette er bakgrunnen for at Misjonsforbundets menigheter også i dag både består av medlemmer som tilhører trossamfunnet Det Norske Misjonsforbund, og medlemmer som tilhører trossamfunnet Den norske kirke samtidig som de er aktive medlemmer av en lokal misjonsforbundsmenighet.

Franson til de lammerske frimenighetene
De lammerske frimenighetene fikk kjennskap til at Franson var en fremragende vekkelsesevangelist. Under sitt Amerika-opphold var Franson kommet i forbindelse med den verdenskjente evangelist Dwight L. Moody i Chicago. Tiden sammen med Moody fikk avgjørende betydning for Fredrik Fransons åndelige syn.

De lammerske frimenighetene sendte sin reisesekretær C. B. Falck til Sverige, der Franson da hadde møter. Falck fikk Franson til Norge. Han ga ham en innbydelse til Oslo Frie Misjonsforening og Menighet, som Oslo misjonskirke Betlehem den gang het. Franson begynte sine møter i Oslo nyttårsdag 1883. Senere besøkte Franson alle de lammerske frimenighetene. Vekkelsens ild ble tent overalt hvor han for. På samme tid ivret han meget for de troendes enhet. Betingelsen for medlemsskap i en menighet var liv i Gud ved Jesus Kristus.

Guds barns enhet og synderes frelse
Franson ivret for en enda sterkere sammenslutning av de frie menighetene og misjonsforeningene. Her ble det igjen slått fast at spørsmål som medlemskap i Den norske kirke, nattverd og tid og form for dåp ikke får sette skille eller hindre noen fra å være med i den kristne menighet. Det avgjørende er troen på Jesus Kristus. Franson formet Det Norske Misjonsforbunds motto "Guds barns enhet og synderes frelse".

Fredrik Franson får ellers æren for å ha introdusert gitaren i norsk kristenliv. Han skal også ha brakt til landet møteformen med såkalte "ettermøter", der tilhørerne oppfordres til å komme fram og gi respons på kallet til frelse og overgivelse gitt i forkynnelsen.

Fredrik Franson har fått en vei oppkalt etter seg på Hånes i Kristiansand. Ansgarskolen har adresse i Fredrik Fransons vei.

copy/paste i fra http://misjonsforbundet.no/fredrik-franson

Det er skrevet flere bøker om Franson, blant annet disse:

Send the Light - Team and the Evangelical Mission, 1890-1975
Skrevet av
Jon P. DePriest.
Utgitt i 2007.