Jesus Kristus er stått opp fra de døde!- Ludvig Nessa