Luther

Martin Luther blev født den 10. november 1483 i Eisleben som søn af Hans og Margarete Luder. Hans Luder sørgede for, at hans søn fik en god uddannelse. Fra 1501 lod han ham studere i Erfurt ved et af de vigtigste mellemtyske universiteterer, så Luther kunne blive en succesrig jurist. Men en rejse ændrede Luthers liv.

Den 2. juli 1505 kom den unge student ved Stotternheim ind i et uvejr. Under dødsangst svor han, at han ville blive munk. 2 uger senere trådte han ind i augustiner-eremitternes orden i Erfurt. Som broder Martin førte han et strængt munkeliv. Han begyndte at studere teologi, og i året 1507 blev han viet til præst. Hans teologiske doktorgrad tog han i 1512 i Wittenberg, hvor han arbejdede som teologiprofessor indtil sin død.

95 teser mod misbrug af afladen

Siden 1515 handlede dominikanermunken Johannes Tetzel på ærkebiskoppen Albrecht af Brandenburgs vegne med den såkaldte Petersaflad. Indtægterne skulle bruges til at finansere færdiggørelsen af Peterskirken i Rom. Luther begyndte tidligt at kritisere Tetzels prædiker og handelsmetoder. Den 31. oktober 1517 offentliggjorde han sine 95 teser om misbrugen med aflad. Denne dag anses for at være begyndelsen på reformationen.

I 1518 indledte den romersk - katolske kirke en forundersøgelse for en anklage mod Martin Luther for kætteri. Under et forhør af den pavelige gesandte kardinal Cajetan i Augsburg, nægtede Luther for første gang at tilbagekalde sine skrifter.

Allerede et par måneder senere satte han ved en debat ved universitetet i Leipzig i al offentlighed spørgsmålstegn ved pavens og koncilernes ufejlbarlighed.

Pavens bandtrusselbulle forbrændes under jubel

Den 15. juni 1520 udsendte paven bandtrusselbullen mod Martin Luther, der den 10. december under stor jubel fra hans wittenbergske venner forbrandte denne. Bandlysningen fra kirken fulgte derefter den 3. januar 1521. Det samme år nægtede Luther overfor kejser Karl V. på rigsdagen i Worms igen at tilbagekalde sine skrifter.

Med Wormser-ediktet blev der rejst rigsag mod Luther. Den sachsiske kurfyrste Fredrik den Vise bragte Luther i sikkerhed, ved at bortført ham til borgen Wartburg ved Eisenach, hvor Luther under navnet Juncker Jörg skjulte sig i 10 måneder. Luther vendte allerede i marts 1522 tilbage til Wittenberg, hvor han med en række prædiker (invokavitpredigten) over flere dage forsøgte at nedslå urolighederne og billedstormen i byen.

Den 13. juni 1525 giftede Martin Luther sig med den forhenværende nonne Katharina von Bora. Ægteparret levede sammen med deres 6 egne børn, familien, ansatte og studenter i det tidligere Schwarze Kloster i Wittenberg.

Kopiert ifra : https://www.luther2017.de/da/martin-luther/liv-virke/martin-luther-biografi/